Swarovski pointback 1122 Rivoli


Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Silver Shade

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Silver Shade

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Silk

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Silk

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Peach

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Peach

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Turquoise

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Light Turquoise

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Black Platina

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Black Platina

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Rose Platina

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Rose Platina

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Blush Rose

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Blush Rose

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Metallic Sunshine

Swarovski Elements 1122 Rivoli 12mm Chaton Crystal Metallic Sunshine

Swarovski Elements Rivoli 1122 point back rhinestone     Size:  ± 12 mm Type: Point back /..

€1.50

Showing 1 to 8 of 8 (1 Pages)